Ročníkový projekt

gloryctl

Autor:
Samuel Čavoj <samuel@cavoj.net>

Vedúci projektu:
RNDr. Richard Ostertág, PhD. <ostertag@dcs.fmph.uniba.sk>

Repozitár s projektom:
https://git.sammserver.com/sammko/gloryctl

PDF Report

PDF Report leto


Obsah projektu

Zimný semester:

Reverse-engineering základnej časti vendor-specific nadstavby protokolu USB-HID použitého na nastavovanie špeciálnych parametrov počítačovej myši Glorious Model O ako napríklad:

  • farba a animácia LED svetiel
  • DPI profily prepínateľné tlačidlom na myši

Prototypná implementácia protokolu v jazyku Rust.

Letný semester:

Dokončenie reverse-engineeringu protokolu, to znamená príkazy na nastavovanie mapovania tlačidiel a macro skratiek.

Vývoj cross-platform aplikácie gloryctl s CLI rozhraním na nastavovanie parametrov, na základe implementácie protokolu zo zimnej časti.

Stretch goal: preskúmať ako funguje upgradovanie firmwaru myši a skúsiť ho upraviť a nahradiť vlastnou verziou

mouse in question